Victoria Vyvyan

Image of Victoria Vyvyan

Mae Trelowarren, cartref Victoria yng Nghernyw, yn fusnes teuluol gwledig amrywiol gyda ffocws ecolegol cryf. Mae'r busnes yn cynnwys rhywfaint o dir tenantiedig a rhywfaint o dir amaethyddol mewn llaw, prosiect adfer rhostir iseldir, coetir sy'n cael ei reoli mewn llaw ar gyfer pren o safon ac ar gyfer cynhyrchu bio-fàs, busnes twristiaeth a phrosiectau adeiladu oddi ar y safle.

Mae Victoria wedi bod yn cymryd rhan weithredol yn y CLA ar lefel Cangen, Rhanbarthol a Chenedlaethol. Bu'n gadeirydd Pwyllgor Busnes ac Economi Gwledig CLA a Phwyllgor yr Amgylchedd, a bu'n Ddirprwy o'r blaen cyn cael ei hethol yn Llywydd ym mis Tachwedd 2023.

Job title:
Llywydd, Llundain
E-mail address:
victoria.vyvyan@cla.org.uk
Phone number:
020 7235 0511