Tom Wedd

Image of Tom Wedd

Mae Tom yn hanu o fferm deuluol âr ger Caergrawnt, ac mae ganddo BSc (Anrh) mewn Amaethyddiaeth o Brifysgol Newcastle upon Tyne a MSc Diogelu Cnydau o Orsaf Ymchwil IACR-Long Ashton, Prifysgol Bryste.
Mae wedi gweithio i adrannau ffermydd Strutt a Parker a Carter Jonas, a gweithiodd am bedair blynedd fel Swyddog Ymchwil i'r Tîm Ymchwilio Amaethyddiaeth a Bwyd yn yr Ysgol Amaethyddiaeth, Polisi a Datblygu ym Mhrifysgol Reading, gan weithio'n bennaf ar eu cyfraniad i Arolwg Busnes Fferm Defra, gyda rhywfaint o ymchwil a chymorth ad hoc gydag addysgu myfyrwyr.

Job title:
Rheolwr Cysylltiadau Aelodaeth, CLA South East
E-mail address:
thomas.wedd@cla.org.uk
Phone number:
07787 006502