Sarah Hendry

Image of Sarah Hendry

Sarah Hendry sy'n gyfrifol am gyfeiriad strategol, trefniadaeth a rhedeg llyfn y CLA.

Cyn ymuno â'r CLA yn 2018, treuliodd bron i 30 mlynedd fel swyddog llywodraeth y DU yn gweithio ar draws polisi cenedlaethol, yr UE a rhyngwladol. Yn uwch Gyfarwyddwr yn Defra a'r Adran Iechyd am ddeuddeg mlynedd, mae ei phrofiad yn cwmpasu ystod eang o feysydd sy'n berthnasol i ddiddordebau aelodau CLA, gan gynnwys ffermio, amgylchedd, datblygu gwledig, newid hinsawdd, coedwigaeth, dŵr a llifogydd.

Job title:
Cyfarwyddwr Cyffredinol, Llundain
E-mail address:
sarah.hendry@cla.org.uk
Phone number:
07554 113514