Nigel Mockford

Image of Nigel Mockford

Mae Nigel yn arwain timau TG a Gwasanaethau Busnes y CLA, sy'n gyfrifol am sicrhau bod gweithrediadau a swyddogaethau'r CLA yn cael eu hategu a'u cefnogi gan seilwaith a systemau TG sy'n arwain y diwydiant, cyfleusterau busnes cadarn, effeithlon ac addas i'r diben a chyfundrefnau iechyd a diogelwch gwydn, blaenllaw.

Cyn ymuno â'r CLA yn 2010, gwnaeth ei yrfa fel cyfarwyddwr TG cwmni logisteg cenedlaethol; yn rhedeg ei ymgynghoriaeth TG ei hun, pennaeth TG ar gyfer ymarfer cyfrifeg blaenllaw a mynd yn ôl fel datblygwr a dadansoddwr systemau. Yn ei amser i lawr mae'n chwaraewr golff brwd ac yn mwynhau teithio a chwaraeon.

Job title:
Pennaeth TG, Llundain
E-mail address:
nigel.mockford@cla.org.uk
Phone number:
020 7235 0511