Natalie Oakes

Image of Natalie Oakes

Gyda dros 15 mlynedd o brofiad ym maes Marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus sy'n cwmpasu amrywiol ddiwydiannau o amaethyddiaeth i ddymchwel, mae Natalie wedi ymuno â'r CLA ac mae'n gyfrifol am yr holl gysylltiadau â'r cyfryngau, cyfathrebu aelodau a chyfryngau cymdeithasol yng Nghanolbarth Lloegr.

Yn ei hamser hamdden, mae Natalie yn mwynhau cystadlu ei cheffylau a threulio amser yng nghefn gwlad.

Job title:
Rheolwr Cyfathrebu, CLA Canolbarth Lloegr
E-mail address:
natalie.oakes@cla.org.uk
Phone number:
07753 574675/01785 337010