Mark Burton

Image of Mark Burton

I ddechrau gweithiodd Mark ar dîm Stiwardiaeth Cefn Gwlad yn Natural England cyn astudio MSc mewn rheoli ystadau ym Mhrifysgol Amaethyddol Frenhinol yn Cirencester. Yna bu'n gweithio am dair blynedd fel asiant tir yn Nyfnaint, gan gymhwyso fel syrfëwr siartredig yn y broses, cyn ymuno â'r CLA yn 2022.

Fel asiant tir cyffredinol, mae Mark wedi cynghori amrywiaeth eang o gleientiaid ar nifer o faterion, ond mae ganddo wybodaeth benodol am grantiau a chymorthdaliadau, credydau amgylcheddol ac olyniaeth tenantiaeth Deddf Daliadau Amaethyddol.

Job title:
Syrfewr Gwledig, CLA De Orllewin
E-mail address:
mark.burton@cla.org.uk
Phone number:
01249 700200