John Greenshields

Image of John Greenshields

Yn Syrfëwr Siartredig a Phrisiwr Amaethyddol cymwys, mae John yn cynghori aelodau gydag ymholiadau ar ystod eang o faterion sy'n gysylltiedig â thir yn ogystal â nodi unrhyw gyfleoedd i hyrwyddo eu diddordebau. Mae ganddo brofiad eang, gydag arbenigedd arbennig mewn Landlord a Thenant, HS2 a Phrynu Gorfodol, a materion Cynllunio.

Mae John yn raddedig o Brifysgol Harper Adams ac mae'n dod o fferm deuluol yn Swydd Dumfries lle mae ffocws ar padog pori 200 o wartheg Stabiliser a 2,000 o ddefaid.

Job title:
Syrfewr Gwledig, CLA Canolbarth Lloegr
E-mail address:
john.greenshields@cla.org.uk
Phone number:
07809 495331