Helen Dale

Image of Helen Dale

Ymunodd Helen â'r CLA o Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Swydd Stafford, lle cafodd dros 20 mlynedd o brofiad gwerthfawr yn delio â llawer o wahanol agweddau ar reoli tir. Mae ganddi hi a'i gŵr dyddyn lle maent yn ffermio defaid, moch a gwartheg, ac mae hefyd yn rhedeg busnes siwrcwteri crefftus sy'n tyfu.

Mae Helen yn cynghori'r aelodau ar amrywiaeth o faterion rheoli tir, da byw ac amgylcheddol yn ogystal â rhannu ei phrofiad uniongyrchol o redeg menter wledig.

Job title:
Cynghorydd Gwledig, CLA Canolbarth Lloegr
E-mail address:
helen.dale@cla.org.uk
Phone number:
07811 199657