Emily Thomas

Image of Emily Thomas

Fel ymgynghorydd polisi, mae Emily yn canolbwyntio ar feysydd allweddol tai, treftadaeth, economi a thwristiaeth, ond yn cefnogi ar rai materion ffermio ac ansawdd dŵr.

Cyflogwyd gynt gan yswiriwr amaethyddol blaenllaw, mae Emily yn ymwybodol o'r materion busnes a'r heriau y mae ffermwyr a busnesau ar y tir yn eu hwynebu.

Job title:
Cynghorydd Polisi ac Ymgysylltu, CLA Cymru. (Ar absenoldeb mamolaeth ar hyn o bryd).
E-mail address:
emily.church@cla.org.uk