Eleanor Wood

Image of Eleanor Wood

Ymunodd Eleanor â'r CLA yn 2017 yn dilyn gweithio yn y Senedd ac ar gyfer ymgynghoriaeth materion cyhoeddus. Yn 2019 daeth Eleanor yn Rheolwr Materion Cyhoeddus yn gyfrifol am arwain ar waith lobïo'r CLA yn San Steffan.

Hi sy'n gyfrifol am gynnal perthynas â chysylltiadau allweddol y CLA yn y Senedd a chyflwyno rhaglen digwyddiadau gwleidyddol y sefydliad. Mae hi hefyd yn darparu'r ysgrifenyddiaeth i'r Grŵp Seneddol Holl-Blaid ar gyfer Busnes Gwledig a'r Pwerdy Gwledig.

Job title:
Uwch Reolwr Materion Cyhoeddus, Llundain
E-mail address:
eleanor.wood@cla.org.uk
Phone number:
020 7460 7919