Colin Hewitt

Image of Colin Hewitt

Mae Colin yn arwain tîm Cyllid y CLA ac ymunodd â'r ym mis Tachwedd 2021. Mae ganddo brofiad helaeth mewn cyrff aelodaeth broffesiynol ar ôl gweithio fel Cyfarwyddwr Cyllid yn y sector am dros 20 mlynedd.

Cyn hynny bu'n gweithio mewn nifer o ddiwydiannau gan gynnwys FMCG, Diodydd, Gwasanaethau Marchnata a Chyhoeddi.

Job title:
Cyfarwyddwr Cyllid, Llundain
E-mail address:
colin.hewitt@cla.org.uk
Phone number:
07702928832/02074607921