Chris McElligott

Image of Chris McElligott

Mae Chris McElligott yn arwain y tîm marchnata a gwerthu, gan fod yn gyfrifol am y brand, ymgyrchoedd hyrwyddo, digwyddiadau (corfforol a digidol), partneriaethau masnachol a'r cyfeiriadur busnes.

Cyn ymuno â'r CLA yn 2020 mae wedi treulio ei yrfa gyfan mewn rolau marchnata ar draws amrywiaeth o sectorau diwydiant. Mae Chris wedi byw yng nghefn gwlad Essex ers nifer o flynyddoedd ac mae'n gefnogwr cryf i'r gymuned leol a'r busnesau.

Job title:
Cyfarwyddwr Masnachol, Llundain
E-mail address:
chris.mcelligott@cla.org.uk
Phone number:
07702928870