Ydych chi'n Barod i Fasnachu ar ôl Brexit?

Mae Cyfarwyddwr CLA South East, Michael Valenzia yn cadeirio'r weminar hon lle mae Uwch Economegydd CLA Charles Trotman yn esbonio beth mae'r newidiadau yn ei olygu a sut gall aelodau addasu eu busnesau i gwrdd â'r heriau newydd sydd o'n blaenau.