Twristiaeth Wledig

Yn y bennod gyntaf o gyfres podlediad CLA, rydym yn archwilio'r ffyrdd y gallwn gefnogi'r sector twristiaeth wledig i adfer ar ôl Covid19.

Mae Dr Charles Trotman, Uwch Gynghorydd Busnes Gwledig y CLA, yn rhannu'r heriau gyda ni ac yn rhoi cipolwg ar ddyfodol twristiaeth wledig.