Podlediad Pwerdy Gwledig - Y Ffordd i Net Zero: gwrandewch yma

Ar ddiwrnod tri Wythnos y Pwerdy Gwledig, clywn gan yr Arglwydd Goldsmith, Gweinidog yr Amgylchedd, am gynlluniau'r llywodraeth i harneisio atebion sy'n seiliedig ar natur fel plannu coed ac adfer mawndiroedd, a Jason Beedell yn Strutt & Parker i ddweud wrthym beth mae'n ei olygu i'r rhai ar lawr gwlad
Mae gan Lywodraeth y DU dargedau uchelgeisiol ar newid hinsawdd ac mae'r rhain yn dod â goblygiadau eithaf mawr i'r rheini sy'n berchen ar dir neu sy'n rheoli tir yng Nghymru neu Lloegr. Rydym yn clywed gan yr Arglwydd Goldsmith, Gweinidog yr Amgylchedd, am gynlluniau'r llywodraeth i harneisio atebion sy'n seiliedig ar natur.