Materion Pridd

O ystyried bod rhaid i sgyrsiau ar atebion newid hinsawdd fod yn flaen y gad eleni, yn y podlediad hwn rydym yn trafod pam mae priddoedd mor bwysig i'r hinsawdd a'i rôl wrth fynd i'r afael â'r argyfwng bioamrywiaeth.

Mae Karen Fisher, Ymgynghorydd Ffermio yng Nghymdeithas y Pridd, yn dweud wrthym pam mae priddoedd mor bwysig i'r hinsawdd a'i rôl wrth fynd i'r afael â'r argyfwng bioamrywiaeth. Mae Georgie Bray yn ymuno â ni hefyd, sy'n rhannu gyda ni yr hyn y mae wedi'i ddysgu o'r arferion a weithredir ar ei fferm âr ei hun.