Mae CLA yn lansio Cymuned WhatsApp

Ymunwch â Chymuned WhatsApp y CLA i gael diweddariadau unigryw ar weithgaredd lobïo

Mae'r CLA wedi lansio Cymuned WhatsApp newydd ar gyfer aelodau sy'n dymuno cael y wybodaeth ddiweddaraf am weithgaredd gwleidyddol a lobïo'r sefydliad.

Gall aelodau ymuno drwy glicio yma o'u ffôn, neu drwy ddefnyddio'r cod QR isod.

Dywedodd Jonathan Roberts, Cyfarwyddwr Materion Allanol y CLA:

“Rydym yn gwybod bod gan lawer o'n haelodau ddiddordeb yng ngwaith lobïo'r CLA. Drwy ymuno â'r gymuned hon gallant dderbyn diweddariadau rheolaidd am ein gwaith, gan gynnwys manylion ein llwyddiannau lobïo, ein blaenoriaethau ymgyrchu yn ogystal â dadansoddiad ar ddigwyddiadau newyddion mawr.”

Bydd angen i aelodau ddefnyddio'r app WhatsApp eisoes. Rhagwelir y bydd y diweddariadau yn cael eu cyfyngu i un yr wythnos.

whatsapp group qr.png