Busnesau Gwledig: Cael y strwythur busnes cywir o safbwynt treth

Yn y podlediad hwn, edrychwn ar sut mae strwythurau busnes gwahanol yn cael eu trin at ddibenion treth a materion allweddol i chi feddwl amdanynt

Ydych chi'n rhedeg busnes gwledig ar hyn o bryd? Ydych chi'n bwriadu arallgyfeirio neu gychwyn menter newydd? Mae cael y strwythur busnes cywir yn hollbwysig a, gan fod pob gweithrediad busnes ffermio yn wahanol, efallai y bydd angen i chi adolygu sut mae eich busnes yn gweithredu er mwyn sicrhau bod gennych y strwythur cywir sy'n briodol ar gyfer eich sefyllfa.

Mae busnesau gwledig yn anarferol yn yr ystyr eu bod yn fwy arallgyfeiriedig, ac mae'n bwysig gwirio a yw strwythur eich busnes yn parhau i fod yr un iawn i'w ddefnyddio os ydych chi'n arallgyfeirio i weithgaredd busnes newydd.

Beth fyddwch chi'n ei glywed?

Mae Prif Ymgynghorydd Trethiant y CLA Louise Speke yn siarad â ni drwy'r gwahanol fathau o strwythurau busnes, a sut y bydd strwythurau gwahanol yn cael eu trin ar gyfer treth, bydd manteision rhedeg fferm neu fusnes ar y tir mewn partneriaeth a sut rydych chi wedi strwythuro eich busnes yn dylanwadu ar dreth etifeddiaeth ar eich ystâd. 

Byddwch hefyd yn clywed gan Uwch Gynghorydd Trethiant y CLA Jimmy Tse sy'n esbonio'r gwahaniaethau craidd rhwng busnes partneriaeth a chwmni o ran sut mae'r elw yn cael ei drethu, y prif faterion treth sy'n ymwneud â gwerthu asedau neu gael asedau neu arian allan o gwmni a beth i feddwl amdano wrth gynllunio i ymddeol o'ch busnes o safbwynt treth.