Datgelwyd Arallgyfeirio Fferm: Fferm Ystâd Penllyn, Cymru

Yn y podlediad hwn byddwch yn clywed taith arallgyfeirio Ystâd Penllyn, sy'n cynnwys cabanau gwyliau ac, yn fwy diweddar, ei siop fferm.

Darganfyddwch beth maen nhw wedi'i gyflawni, sut y gwnaethon nhw hynny a'r gwersi a ddysgwyd ar hyd y ffordd. Bydd eu stori yn rhoi mewnwelediadau a fydd yn berthnasol i unrhyw berchennog tir neu ffermwr sy'n cynllunio ei brosiect arallgyfeirio ei hun.