Amser i flaenoriaethu troseddau gwledig

Gwneud troseddau gwledig yn brif flaenoriaeth cyn etholiadau lleol, meddai CLA
Rural Crime Somerset_V2.jpg
Cael gwared ar droseddau gwledig

Mae Cymdeithas Tir a Busnes y Wlad (CLA) yn annog ymgeiswyr Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu (PCC) i wneud mwy i amddiffyn cymunedau gwledig rhag troseddu.

Mae'r grŵp, sy'n cynrychioli 28,000 o ffermwyr a rheolwyr tir ledled Cymru a Lloegr, wedi ysgrifennu at bob ymgeisydd yn gofyn iddynt gefnogi pum cynnig allweddol cyn yr etholiadau ar 6 Mai.

Pum gofyn allweddol CLA
  • troseddau bywyd gwyllt 
  • mwy o gefnogaeth i'r Rhwydwaith Troseddau Gwledig Cenedlaethol 
  • atal troseddau yn erbyn busnesau gwledig 
  • mwy o waith gorfodi cydgysylltiedig
  • gwell addysg o amgylch y Cod Cefn Gwlad

Dywedodd Mark Bridgeman, Llywydd y CLA:

“Mae troseddau gwledig yn parhau i ddinistrio ein cymunedau sydd mor aml yn cael eu bygwth a'u dychryn gan droseddwyr dideimlad.

“Ond yn yr etholiad hwn mae gan ymgeiswyr PCC gyfle euraidd i ddangos eu bod o ddifrif ynglŷn â diogelu cymunedau gwledig drwy gyllid wedi'i dargedu ac addasu plismona ar gyfer ardaloedd gwledig.

“Er bod rhai heddluoedd wedi rhoi hwb i'w hymdrechion i fynd i'r afael â throseddau gwledig, mae llawer yn cael adnoddau digonol.”

Yn ôl adroddiad diweddar, mae 69% o ffermwyr a pherchnogion busnesau gwledig wedi dioddef trosedd dros gyfnod o 12 mis. 

Ac mae'r CLA yn amcangyfrif bod effaith ariannol cyfartalog troseddau gwledig fesul digwyddiad yn costio bron i £5,000.

Ychwanegodd Mr Bridgeman:

“Gyda'r etholiadau wythnosau i ffwrdd, mae'n hollbwysig bod PCC yn deall y difrod ariannol a seicolegol a achosir i ddioddefwyr troseddau mewn ardaloedd gwledig, ac yn datblygu strategaeth ystyrlon i'w leihau.

“Dylai unrhyw ymgeisydd sy'n werth ei halen gefnogi ein maniffesto, ac addo gweithio gyda ni i wneud ein cymunedau yn fwy diogel.”

Darllenwch maniffesto'r CLA yma