Mae CLA Cymru yn cefnogi'r cais am well diogelwch ffermydd

Rydym yn cefnogi Wythnos Diogelwch Fferm sy'n rhedeg yn ystod Wythnos Sioe Frenhinol Cymru
Farm Safety Week 10 Years cropped.jpg

O 18-22 Gorffennaf, bydd Sefydliad Diogelwch y Fferm - neu Wellies Melyn fel y'u hadnabyddir - yn cynnal eu degfed Wythnos Diogelwch Fferm flynyddol, ymgyrch sy'n dod â phum gwlad ynghyd dros bum diwrnod gydag un nod syml - i annog pawb yn y diwydiant i wneud ein ffermydd yn llefydd mwy diogel i fyw ac i weithio. Degawd ar ôl Wythnos Diogelwch Fferm gyntaf, mae gan amaethyddiaeth y record ddiogelwch gwaelaf o unrhyw alwedigaeth yn y DU ac Iwerddon o hyd.

I nodi dechrau'r ymgyrch eleni, ar 18 Gorffennaf bydd yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) yn rhannu eu adroddiad blynyddol Anafiadau Aneuol mewn Amaethyddiaeth, Coedwigaeth a Pysgota ym Mhrydain Fawr 2021/22. Bydd y Sefydliad Diogelwch Fferm yn defnyddio'r ffigurau hyn i fyfyrio ar yr hyn a gyflawnwyd dros y degawd diwethaf ac yn tynnu sylw at faint sydd i'w wneud i wella cofnod diogelwch gwael ein diwydiant.

Dywedodd Cyfarwyddwr CLA Cymru, Nigel Hollett: “Rydym yn falch o gefnogi ymgyrch flynyddol Wythnos Diogelwch Fferm. Gall ymgyrch sy'n rhychwantu pum gwlad dynnu sylw ato mewn gwirionedd, a lleihau'r risg o anafiadau y mae ffermwyr a gweithwyr fferm yn ei wynebu yn ddyddiol. Pan fydd llawer o leisiau yn ymuno gyda'i gilydd i yrru newid, dyma pryd y gall ddigwydd. Mae Wythnos Diogelwch Fferm yn bwysig ar gyfer y ffocws hwn ond y gwir yw y dylem i gyd geisio ein gorau i ffermio'n ddiogel bob dydd o'r flwyddyn nid yn ystod Wythnos Diogelwch Fferm yn unig.”

Am ragor o wybodaeth am 'Wythnos Diogelwch Fferm' ewch i www.yellowwellies.org neu dilynwch @yellowwelliesUK ar Twitter/Facebook/Instagram