Daliwch y llinell!

Rydym yn ymateb i'r newyddion y bydd BT yn cadw'r gwasanaeth analog hanfodol
Rural phone box

Wrth ymateb i'r newyddion bod BT i ddal yn ôl ar ddiffodd y llinellau tir analog, mae gan y CLA y sylw canlynol.

Dywedodd Mark Tufnell, Llywydd Cymdeithas Tir a Busnes y Wlad:

“Rydym yn falch bod BT wedi gwrando ar ein galwadau i sgrapio cynlluniau i gael gwared ar linellau tir traddodiadol o gartrefi a busnesau. Mae llawer o ardaloedd - yn enwedig yng Nghymru - yn dal i gael trafferth derbyn cysylltedd symudol a rhyngrwyd sylfaenol. Mae llinellau tir yn parhau i fod yn achubiaeth i lawer o bobl mewn cymunedau gwledig.”

“Mae'r ateb i hyn yn syml. Os yw BT eisiau sgrapio llinellau tir yn y tymor hir, mae angen iddo sicrhau bod pob rhan o Gymru a Lloegr wedi'i chysylltu'n llawn Yn anffodus, mae'r dyhead hwn yn dal i deimlo'n bell i ffwrdd i lawer o gymunedau gwledig Rydym yn galw ar BT i ddyblu eu hymdrechion i sicrhau sylw llawn i'r genedl, fel y gellir teimlo manteision cymdeithasol ac economaidd technoleg fodern ym mhob pentref a phob cartref.”