Datgelir anghenion brys economi wledig Cymru yn ail sesiwn Ymchwiliad y Senedd

Yn y fideo byr hwn, mae Sam Kurtz AS, Cadeirydd Grŵp Trawsbleidiol y Senedd ar Twf Gwledig, yn crynhoi sut roedd yr ymchwiliad yn canolbwyntio ar rôl y system gynllunio a thai.