GN09-24 Hawliau Datblygu a Ganiateir Dosbarth R Newid Defnydd Adeiladau Amaethyddol i Ddefnydd Masnachol Hyblyg (Lloegr yn unig)

Mae'r Nodyn Canllaw hwn yn crynhoi'r hawliau datblygu a ganiateir sy'n caniatáu newid defnydd adeiladau amaethyddol presennol i ddefnydd masnachol hyblyg, a'r gofynion hysbysu. Fe'i diweddarwyd i adlewyrchu newidiadau diweddar i'r Gorchymyn Dosbarthiadau Defnyddio.

File name:
GN09-24_PDR_Class_R_Change_Of_Use_Of_AB_To_A_Flexible_Commercial_Use_England_only.pdf
File type:
PDF
File size:
369.9 KB