Datblygu partneriaethau lleol ar gyfer gwynt ar y tir yn Lloegr

Mae'r ymgynghoriad hwn yn ymwneud â gwella ymgysylltiad rhwng cymunedau a datblygwyr ynni gwynt a gwella'r system o fuddion cymunedol o ddatblygiadau gwynt ar y tir. Mae gan CLA gyfyngedig o brofiad diweddar i dynnu ar y materion hyn ohono oherwydd bod polisi cynllunio cenedlaethol yn Lloegr wedi golygu bod cyfle cyfyngedig i ddatblygu gwynt ar y tir er 2015. Mae ein haelodau yn ymwneud â chynhyrchu pŵer adnewyddadwy wedi tueddu i fod naill ai ar raddfeydd bach ar gyfer hunan-gyflenwi er mwyn profi eu gweithrediadau eu hunain yn y dyfodol; neu ar allforio mwy i raddfeydd grid trwy brydlesu tir i ddatblygwyr ffermydd solar. Mae cyfleoedd ar gyfer cynnwys cymunedau mewn sefyllfaoedd hunan-gyflenwi ar raddfa fach yn gyfyngedig ac yn ddiangen y gellir dadlau. Mae'n llawer mwy arwyddocaol ar gyfer prosiectau allforio mwy i raddfa grid ond yma, er y gallai perchennog tir gael rhywfaint o fewnbwn, byddai ymgysylltiad cymunedol a budd yn gyffredinol yn cael ei arwain gan y datblygwr fel rhan o broses ymgeisio dylunio a chynllunio eu cynllun.

File name:
Developing_local_partnerships_for_onshore_wind_in_England.pdf
File type:
PDF
File size:
190.3 KB