Cynllun pensiwn

Mae'r Datganiad hwn o Egwyddorion buddsoddi wedi'i baratoi i fodloni gofynion Adran 35 o Ddeddf Pensiynau 1995 ac OS 2005/3378 Rheoliadau Cynlluniau Pensiwn Galwedigaethol (Buddsoddi).

File name:
Statement_of_Investment_Principles_-_September_2020.pdf
File type:
PDF
File size:
297.3 KB