Chwyldro Diogelwch

Gall aelodau CLA elwa o ostyngiad unigryw ar gyfer systemau rheoli iechyd a diogelwch Safety Revolution

Mae'r CLA yn falch iawn o fod yn gweithio gyda Safety Revolution, i ddarparu systemau rheoli iechyd a diogelwch, gan gynnwys asesiadau risg a pholisïau, gyda gostyngiad o 5%, yn unig ar gyfer aelodau'r CLA.

Safety Revolution yw prif Arbenigwyr Iechyd a Diogelwch y DU ar gyfer ffermydd, ystadau a busnesau amaethyddol. Eu nod yw codi safonau'r diwydiant o ran Iechyd a Diogelwch yn y sector amaethyddiaeth, a thrwy hynny leihau'r risg o anafiadau a marwolaeth i weithwyr.

Ffoniwch 0800 028 1965 neu e-bostiwch info@revolutiongroupltd.com a chrybwyllwch eich bod yn aelod o'r CLA i gael gafael ar eich gostyngiad.

Darganfyddwch fwy yma

Safety Revolution Team image - compressed.jpg
Safety Logo With Strapline.jpg