Gwasanaeth Cofrestru Ymddiriedolaeth GN25-23

Mae'r gyfraith yn ei gwneud yn ofynnol i'r rhan fwyaf o ymddiriedolaethau, gan gynnwys pob ymddiriedolaeth ddatgan nad ydynt yn dod o fewn eithriad, gael eu cofrestru ar-lein gyda'r Gwasanaeth Cofrestru Ymddiriedolaeth a weithredir gan CThEM. Mae hyn bellach yn berthnasol p'un a oes gan yr ymddiriedolaeth atebolrwydd treth ai peidio. Gellir codi cosbau am fethu â chofrestru. Mae'r nodyn canllaw hwn yn nodi'r rheolau ar benderfynu pa ymddiriedolaethau y bydd angen eu cofrestru ac yn esbonio'r broses ar gyfer cofrestru. Mae hefyd yn ymdrin â'r amgylchiadau lle bydd angen diweddaru'r gofrestr, a'r gofynion eraill o gadw cofnodion a osodir ar Ymddiriedolwyr gan ddeddfwriaeth.

Gwasanaeth Cofrestru Ymddiriedolaeth GN25-23

Nodyn Cyfarwyddyd
Visit this document's library page
File name:
GN25-23_Trust_Registration_Service.pdf
File type:
PDF
File size:
294.0 KB