GN31-22 Parodrwydd am y Gaeaf - Llifogydd

Mae'r Nodyn Canllaw hwn yn rhoi cyngor i aelodau ar baratoi ar gyfer llifogydd. Mae'n cwmpasu'r gwahanol fathau o lifogydd, rolau a chyfrifoldebau'r Awdurdodau Rheoli Risg, a'r hyn y gallwch ei wneud fel tirfeddiannwr i baratoi ar gyfer llifogydd, gyda'r nod o leihau'r effeithiau negyddol a lleihau risgiau.

GN31-22 Parodrwydd am y Gaeaf - Llifogydd

Nodyn Cyfarwyddyd
Visit this document's library page
File name:
GN31-22_-_Winter_Readiness_-_Flooding.pdf
File type:
PDF
File size:
272.3 KB