GN09-22 Telerau Contract Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016

Mae Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016, sy'n dod i rym ar 15fed Gorffennaf 2022, yn cwmpasu pob agwedd ar denantiaeth breswyl.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi datganiad ysgrifenedig enghreifftiol o gontract meddiannaeth safonol cyfnod penodol am gyfnod o lai na saith mlynedd ac un arall ar gyfer contract meddiannaeth safonol cyfnodol. I bawb sydd am gofnodi tenantiaeth wedi'i throsi mae canllawiau penodol gan y llywodraeth ar hyn. Mae yna hefyd gasgliad cynyddol o ffurflenni a chanllawiau ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru. Dyluniwyd y canllawiau hyn fel trosolwg o'r darpariaethau newydd.

Cyswllt allweddol:

Helen Shipsey
Helen Shipsey Uwch Gynghorydd Cyfreithiol, Llundain

GN09-22 Telerau Contract Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016

Nodyn Cyfarwyddyd
Visit this document's library page
File name:
GN09-_22_Renting_Homes_Wales_Act_2016_Terms_of_Contract_iiGD4BE.pdf
File type:
PDF
File size:
363.7 KB